EnglishGermanTurkish

COVID – 19 Salgınının İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi

Bilindigi üzere yakın geçmisimizde Çin’in Wuhan eyaletinde baslayarak tüm dünyayı saran ve son olarak Dünya Saglık Örgütü tarafından ‘Pandemi’ olarak ilan edilen COVID – 19 virüsü dolayısıyla birçok ülke bu virüse karsı kendi iç hukuklarında çesitli düzenlemeler yapmıstır.

COVID – 19 virüsünün Mart ayının ilk yarısından itibaren Türkiye içerisinde de tespit edilmesinden sonra, ekonomiye muhtemel olumsuz etkilerini azaltmak için çesitli tedbir ve önlemler alınmıstır. Bu kapsamda alınan tedbirlerden bir tanesi de hükümet tarafından açıklanan bazı önlem ve tedbirler 26.03.2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Degisiklik yapılmasına Dair Kanun kapsamında kanun haline getirilmistir.

Söz konusu Kanun’da belirtilen Geçici Madde 2’ye göre “01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar isleyecek is yeri kira bedelinin ödenmemesi kira sözlesmesinin feshi ve tahliye sebebi olusturmaz.” denmektedir. Dolayısıyla da söz konusu madde salgın sürecinde isyerleri için önem arz etmektedir. Bu kapsamda TBK’nın da degerlendirilmesi gerekmektedir. Söyle ki; TBK’nın “Kiracının Temerrüdü” baslıklı 315. Maddesine göre; “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda sözlesmeyi feshedecegini bildirebilir.” denmektedir. Buna ek olarak; gene TBK’nın “Kiracından Kaynaklanan Sebeplerle” baslıklı 352. Maddesinde; “Kiracının bir yıldan kısa süreli kira sözlesmelerinde kira süresi içinde veya bir yıl ve daha uzun süreli kira sözlesmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını asan süre içinde kira bedelini ödememe halinde kendisine yazılı olarak iki ihtarda bulunulmasına sebep olmussa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldıgı kira yılının bitiminden baslayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözlesmesini sona erdirebilmektedir.” denmektedir.

Yukarıda degerlendirildigi üzere, “Isyeri Kiraları” ile sınırlı olmak üzere 26.03.2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Degisiklik yapılmasına Dair Kanun kapsamında kanun çerçevesinde, TBK’da yer alan düzenlemeler kiracı bakımından 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar uygulanamayacaktır.

Önemle belirtilmesi gerekir ki, TBK’ya göre kiracının kira bedelini zamanında ödememesi veya kiracıya yapılan ihtarlara ragmen kira ödemelerinin yapılmaması mevcut duruma göre, kiraya verene yukarıda belirtilen tarihler arasında herhangi bir “fesih” hakkı saglamayacaktır.

Av. Erhan Özkan LL.M

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.